“Excelența nu este niciodată un accident. Este intotdeanua rezultatul unei intenții
înalte, a unui efort sincer și a unei execuții inteligente” – Aristotel