Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

 

Stimați clienți,

Acest document conține informații importante cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să îl parcurgeți până la final pentru a putea lua o decizie informată cu privire la modul în care interacționăm cu dumneavoastră.

După cum probabil cunoașteți deja, pe 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unică, direct aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii și înlocuiește Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

S.C. EXPERTMED LCD  S.R.L., în calitate de operator în sensul GDPR, aplică o politică de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale căror date personale le prelucrăm, vă punem la dispoziție, mai jos, informații relevante privind modul, scopul, temeiul legal și durata pentru care vă prelucrăm datele personale, precum și drepturile de care beneficiați și felul în care puteți să le exercitați.

Puteți afla mai multe informații privind politica de protecție a datelor personale aplicată de compania S.C. EXPERTMED LCD S.R.L. înaintând o cerere la punctul nostru de lucru sau prin e-mail la adresa contact@expertmed.eu.

Ce date cu caracter personal utilizăm ?

Prelucrăm datele dumneavoastra de contact (nume, prenume, număr de telefon), precum și istoricul dumneavoastră de cumpărături pentru a interacționa cu dumneavoastră.

De asemenea, atunci când vizitați unul dintre site-urile noastre, putem prelucra informații despre dispozitivele utilizate pentru accesarea site-urilor și despre interacțiunea dumneavoastră cu site-urile.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră?

Expertmed LCD a obținut datele dumneavoastră personale direct de la dumneavoastră pentru că ați achiziționat unul dintre produsele sau serviciile vândute de noi.

Utilizăm aceste date pentru realizarea următoarelor interese legitime ale noastre sau ale partenerilor noștri:

  • Punerea la dispoziție de promoții, oferte și noutăți adaptate intereselor și nevoilor dumneavoastră;
  • Oferirea de servicii asociate (garanție, reparații, etc);
  • Pentru a asigura buna funcționare a site-urilor noastre și pentru a îmbunătăți performanța acestora.

De asemenea, dacă ne-ați solicitat o ofertă sau ați achiziționat un produs sau un serviciu vândut de Expertmed LCD , prelucrăm datele dumneavoastra pentru a vă putea raspunde la solicitări și pentru a vă furniza serviciul sau produsul respectiv.

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Pentru a vă asigura o experiență cât mai personalizată în interactiunea cu noi, păstrăm datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de un an de la ultima dumneavoastră interacțiune cu Expertmed LCD. Totuși, nu ne angajăm să păstrăm aceste date pentru o perioadă de un an și putem șterge sau anonimiza datele dumneavoastră mai devreme.

Cui dezvaluim datele dumneavoastră?

Expertmed LCD nu vinde, nu transferă, nu dezvăluie și nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legatură cu activitatea sa.

Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, Expertmed LCD poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor de produse și servicii angajați de Expertmed LCD pentru interacțiunea cu dumneavoastră, respectiv:

  • furnizori de servicii IT ce asistă Expertmed LCD pentru funcționarea și întreținerea sistemelor și site-urilor Expertmed LCD.
  • furnizorilor de servicii de întretinere și garanție angajați de Expertmed LCD.

În toate cazurile descrise mai sus, dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu destinatarii datelor, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul în care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătoresti și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Ce drepturi aveti și cum le puteți exercita?

Intrarea în vigoare a GDPR vă asigură următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

  •  Sa fiți informat/ă, o data pe an, dacă Expertmed LCD vă prelucrează sau nu datele personale și care sunt acestea;
  • Să solicitați corectarea datelor transmise, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;
  • Să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, pentru motive întemeiate și legitime ce țin de situația dumneavoastră particulară. În cazul prelucrărilor în scop de marketing direct, vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare;
  • Să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, cu excepția situațiilor în care legea interzice ștergerea.

Puteți exercita drepturile menționate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@expertmed.eu. Pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a intereselor dumneavoastră, vă putem solicita informații suplimentare în scopul identificării dumneavoastră.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție (ex. datele de sănătate) sunt prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea lor.

Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.
___________
Acest mesaj vă este transmis de S.C. EXPERTMED LCD S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J34/267/2006, Cod Unic de Înregistrare RO 14994287 , cu sediul în orașul/localitatea ZIMNICEA, judetul TELEORMAN, Str. EROILOR NR 48 cu Punctul de Lucru in Brasov,  STR IOAN SOCEC NR 83A, e-mail: contact@expertmed.eu.
Va mulțumim,
S.C. EXPERTMED LCD S.R.L.